Pogledajte tko smo i čime se bavimo


13 Kolovoz 2021

SUNRISE

SUNRISE LOGO

 

Bio-Mi sudjeluje u još jednom istraživačkoj aktivnosti, SUNRISE (MultiSensor sorting tools in a circular economy approach for the efficient recycling of PVB interlayer material in high-quality prodUcts from laminated glass coNstRuction and demolItion waStEs). Riječ je o projektu koji je financiram sredstvima EU u okviru programa za istraživanje i inovacije - Obzor 2020. u iznosu od 8.040.302,51 eura.

Potrošnja polivinil butirala (PVB-a) povećana je posljednjih godina, a akumulacija otpada PVB-a predstavlja ekološku opasnost i izazov. Nadalje, osnovna sirovina za proizvodnju PVB-a su polivinilni alkohol i butiraldehid, koji se vade ugljikovih spojeva i nafte, a priroda ovih sirovina utječe na njihovu cijenu na tržištu.

Projekt SUNRISE predstavlja rješenje za recikliranje PVB-a nakon korištenja, koje se sastoji od integracije sustava s više senzora temeljenog na metodologijama obrade podataka bez razaranja i u stvarnom vremenu spektralnih podataka, nakon čega slijedi mehaničko-kemijski proces recikliranja postižući sortirani PVB prema optičkoj kvaliteti i sastavu, čime se dobivaju različite serije koje će omogućiti funkcionalnu reciklažu i veću kvalitetu završnog polimera.

Cilj je projekta povećati prikupljanje i obradu laminiranog stakla, poboljšati odvajanje stakla od polivinil butirala (PVB -a) i time povećati frakcije i kvalitetu PVB -a za ponovnu uporabu. Kako bi se osigurao uspjeh, projekt će surađivati s udrugama i tvrtkama za recikliranje stakla te glavne aktere u mehaničko-kemijskoj obradi PVB-a i optičkih linijskih sustava. 

SUNRISE će primijeniti kružni i transdisciplinarni koncept za rješavanje trenutnih izazova u postojećim lancima za recikliranje laminiranog stakla:

  • Implementacija protokola najbolje prakse u vezi sa prikupljanjem i skladištenjem
  • Razvoj alata s više senzora
  • Razvoj i evaluacija algoritama umjetne inteligencije
  • Constructing an advanced sorting system
  • Integracija prethodnog modula za sortiranje u mehaničko-kemijsku pilot liniju
  • Razvoj alata za podršku odlučivanju (Decision Support Tool)

Projekt je započeo 1. lipnja 2021., a predviđeno trajanje je do 30. studenog 2024. Konzorcij je sastavljen od 20 međunarodnih istraživačkih institucija i predstavnika industrije. 

Više informacija o projektu te popis svih partnera dostupno je na službenim stranicama projekta: https://sunrise-project.eu/

 

Europe Horizon 2020

Ovaj je projekt financiran sredstvima Europske unije u okviru Programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. prema Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava br. 958243.

bio-mi.eu koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Slažem se